“APOLLO” “ProPak” -da göteriji we teleskopik konweýer görkezdi

“APOLLO” “ProPak” -da göteriji we teleskopik konweýer görkezdi

Görülenler: 72 gezek

“APOLLO” myhmanlar üçin umuman täze sergi tejribesini getirdi we tomaşa etmäge köp adamy özüne çekdi.Sahypadaky uly inerener jikme-jiklikleri düşündirdi we gelýänler üçin soraglara jogap berdi we ýöriteleşdirilen çözgütleri ara alyp maslahatlaşdy.

Gelip görenleriň köpüsi “Rotative Lifter”, “Roller Lifter”, “Flexible Roller Conveyor” we “Rejected” posilkalaryny tertipleşdirmäge uly gyzyklanma bildirdiler, wideo we surata düşenler hem parametrleriň jikme-jikliklerine seredýärler.

3
4

“APOLLO” ulanyjylara has sanly maglumat berýän we ulanyjylar üçin akylly ýüklemäni amala aşyrýan teleskopik guşak konweýerine agram / okamak modulyny goşdy.Ulanyjylaryň köpüsi APOLLO awtomatiki teleskopik konweýer we ykjam ýükleýji konweýer bilen gaty gyzyklanýar.

5

APOLLO topary sergide:

2021081730508415

Iş wagty: Iýun-25-2021