Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Spiral konweýeriň professional öndürijisi - APOLLO

  Spiral konweýeriň professional öndürijisi - APOLLO

  Spiral konweýer täsirli dik konweýer enjamydyr.Wertikal geçiriji kuwwaty beýleki konweýer ýa-da göteriji görnüşlerden has çalt we ygtybarly.“APOLLO” logistika pudagynda spiral konweýeriň professional öndürijisidir....
 • Taýýar tekerleri awtomatiki tertipleşdirmek ulgamy

  Taýýar tekerleri awtomatiki tertipleşdirmek ulgamy

  “Shengshitailai Rezin” -de taýýar tekerleri awtomatiki tertipleşdirmek taslamasy, daşamak, sortlamak, palletirlemek, saklamak we eltip bermek, şeýle hem iş netijeliligini gönüden-göni ýokarlandyrmak we iş çykdajylaryny azaltmak üçin awtomatlaşdyryş we maglumat yzarlamak ukybyna düşünýär ...
 • SUNING logistika merkeziniň ulgamyny kämilleşdirmek

  SUNING logistika merkeziniň ulgamyny kämilleşdirmek

  Güneş logistikasy 1990-njy ýylda esaslandyryldy, ozal “Suning Share Ltd” (häzirki wagtda “Suningyun” diýlip atlandyrylýar, bu ýerde “Suningyun” diýlip atlandyrylýar) ady bilen atlandyrylýar) Logistika bölümi, ammar, paýlama we beýleki üpjünçilik zynjyry hyzmatynyň ähli işinde ilkinji bolup .. .
 • Halkara bazaryndaky esasy awtomatiki sorujylar

  Halkara bazaryndaky esasy awtomatiki sorujylar

  Packhli paketler sortlaýyş merkezinden çykýar we soňra dürli ýerlere gidýär.Saýlama merkezinde, bukjanyň barjak ýerine görä, uly posylkalar üçin ösen sortlaýjynyň ulanylmagy netijeli klassifikasiýa we gaýtadan işlemegi üpjün edýär, bu prosese par ... diýilýär.
 • ROBAM akylly ammar logistika merkezi

  ROBAM akylly ammar logistika merkezi

  Taslamanyň fon Logistika hyzmat derejesiniň möhüm çäresi hökmünde ROBAM tarapyndan baha berildi, döredilen gününden bäri öz logistika toparyny döredýärler.Kompaniýanyň işiniň geriminiň giňelmegi bilen netijeli logistika enjamlary we ulgamlary kem-kemden ...